MENUZOEKEN
Bekijk onze foto's

MR

De medezeggenschapsraad bestaat uit 2 ouders en 2 leerkrachten en wil mede vormgeven aan het beleid op de school en bijdragen aan het uitvoeren van dit beleid.

Oudergeleding:
mw. G. van der Jagt (Gerline)
dhr. D.G. Harmsen (Dieger)

Personeelsgeleding:
mw. S.A. Krijger-Zwerus (Sandra), tevens lid GMR van de VCPOZ
dhr. P. den Ouden (Piet)