MENUZOEKEN
Bekijk onze foto's

Maan

Welkom in de Maangroep!
De Maangroep heeft twee basisgroepen: Maangroep A en Maangroep B. De beide basisgroepen bestaan uit kinderen van groep 3, 4 en 5. Zij zijn dus heterogeen van samenstelling. Bij de verdeling over de beide basisgroepen wordt rekening gehouden met broertjes en zusjes, een evenwichtige verdeling van jongens en meisjes en persoonlijke voorkeuren van de kinderen zelf.

Elke ochtend start iedereen in de maangroep met hardop lezen. Ze kiezen zelf een plek waar ze fijn kunnen lezen. Dit is het moment dat de leerkracht tijd heeft voor persoonlijk contact en om met kinderen één op één te lezen. Op dinsdag, woensdag en donderdag is er na deze start een gezamenlijk moment met al de kinderen van de Maangroep, waarin gekletst wordt en een Bijbelverhaal wordt verteld.

De kinderen werken afwisselend in de basislokalen of op het leerplein. Al de lesruimtes beschikken over de modernste materialen. De instructies en de verlengde instructies worden gegeven door de leerkrachten in de basislokalen. Op het leerplein kunnen de kinderen de stof verwerken onder begeleiding van onderwijsassistentes. Op het leerplein kunnen de kinderen staand, zittend, fietsend en bewegend werken, maar er is ook een stilteruimte, waar de kinderen in alle rust achter een scherm en met een koptelefoon hun werk kunnen maken. Zo proberen wij gehoor te geven aan alle onderwijsbehoeften van elk kind. Op het leerplein en de extra werkruimte nemen de onderwijsassistentes ook kleine groepjes kinderen apart om pre-teaching, extra uitdaging of extra oefening te bieden.

De computers en laptops worden intensief ingezet in groep 3, terwijl de groepen 4 en 5 veel op Snappet werken, waarbij ze aan eigen leerdoelen oefenen. Ook wordt er veel bewegend geleerd en zijn de kinderen dus regelmatig op het schoolplein of in de gymzaal te zien.

Op donderdag- en vrijdagmiddag werken wij thematisch. We werken groepsdoorbrekend in de hoeken: onder andere knutselen, schrijven, spelen, constructie, rekenen, taal, zaakvakken komen aan de orde, waarbij 21-eeuwse vaardigheden worden geoefend. Leerlingen werken samen, helpen elkaar, maken eigen keuzes, zijn verantwoordelijk voor hun moet- en magwerkjes en werken zelfstandig. Als het mogelijk is, worden passende uitstapjes georganiseerd.

De maangroep gymt op dinsdagmiddag. Maangroep A gymt van 12.15 tot 13.25 uur en maangroep B van 13.25 tot 14.25. De ene week wordt een spel gedaan, de andere week worden oefeningen volgens de leerlijn gedaan. Deze lessen worden gegeven door juf Mirjam.

Iedere week wordt een psalmversje aangeleerd. We verwachten dat het psalmversje ook thuis geoefend wordt. De groepen 4 en 5 hebben een huiswerkmapje met themawoorden en dicteewoorden. Verder krijgen de kinderen een inlogcode voor Bloon, zodat zij ook thuis kunnen oefenen.

Wij hopen op een gezellige, leerzame tijd met elkaar!

Groetjes van de Maangroep: juf Lia, juf Coraline, juf Corine, juf Mirjam, juf Marja en juf Jessica.