MENUZOEKEN
Bekijk onze foto's

Maan

 

Welkom in de Maangroep! De Maangroep heeft twee basisgroepen: Maangroep A en Maangroep B. Maangroep A bestaat uit groep 3 met 26 leerlingen. Maangroep B bestaat uit groep 4/5, met 29 leerlingen.

Op maandag en vrijdag start iedereen in zijn eigen basisgroep. Op dinsdag, woensdag en donderdag is er een gezamenlijke start, waarin gekletst wordt en een Bijbelverhaal wordt verteld. De rest van de ochtend wordt er in de basisgroep gewerkt aan rekenen en taal. In het tussenlokaal neemt de derde leerkracht kleine groepjes kinderen apart om preteaching, extra uitdaging of extra oefening te bieden. De computers worden intensief ingezet in groep 3, terwijl de groepen 4 en 5 veel op Snappet werken, waarbij ze aan eigen leerdoelen kunnen oefenen.

In de middagen werken we thematisch. We werken groepsdoorbrekend in de hoeken: onder andere knutselen, schrijven, spelen, constructie, rekenen, taal, zaakvakken komen aan de orde, waarbij 21-eeuwse vaardigheden worden geoefend. Leerlingen werken samen, helpen elkaar, maken eigen keuzes, zijn verantwoordelijk voor hun moet- en magwerkjes en werken met elkaar zelfstandig. Als het mogelijk is, worden passende uitstapjes georganiseerd. Gedurende het schooljaar worden vier thema’s aangeboden: tot aan de herfstvakantie is gewerkt aan het thema ‘Op weg’. Daarna werken we tot de kerstvakantie aan het thema ‘Bouwen’. In het nieuwe jaar komen de thema’s ‘Onderduiken’ en ‘Op het land’ aan de orde.

De maangroep gymt op donderdagmiddag. Maangroep A (groep 3) gymt van 13.15 uur tot 14.15 uur, maangroep B (groep 4/5) gymt van 14.15 uur tot 15.15 uur. De ene week wordt een spel gedaan, de andere week worden oefeningen volgens de leerlijn gedaan.

Iedere week wordt een psalmversje aangeleerd. We verwachten dat het psalmversje ook thuis geoefend wordt. De groepen 4 en 5 hebben een huiswerkmapje met themawoorden en dicteewoorden.

We hopen op een gezellig, leerzaam jaar met elkaar!

Groetjes van de Maangroep: meester Baaij, juf Mirjam, juf Lia, juf Carla en juf Irma

Schoolstraat 36
4697 CL Sint-Annaland

T 0166-652670
E info@smdbstalland.nl