MENUZOEKEN
Bekijk onze foto's

Maan

 

Welkom in de Maangroep! De Maangroep heeft twee basisgroepen: Maangroep A en Maangroep B. De beide basisgroepen bestaan uit kinderen van groep 3, 4 en 5. Zij zijn dus heterogeen van samenstelling. Bij de verdeling over de beide basisgroepen wordt rekening gehouden met broertjes en zusjes, een evenwichtige verdeling van jongens en meisjes en persoonlijke voorkeuren van de kinderen zelf. 

Elke ochtend start iedereen in de eigen basisgroep met stillezenDit is het moment dat de leerkracht tijd heeft voor persoonlijk contact. Op dinsdag, woensdag en donderdag is er na deze rustige start een gezamenlijk moment met al de kinderen van de Maangroep, waarin gekletst wordt en een Bijbelverhaal wordt verteld.  

De kinderen werken afwisselend in het basislokaal of in een van de andere lokalen. Zo is er organisatorisch een indeling gemaakt over de drie lokalen waarover de Maangroep beschikt: een werk- en instructielokaal voor groep 3, het tweede lokaal voor groep 4 en het derde voor groep 5. Al de lesruimtes beschikken over de modernste materialen. In deze opzet wordt er voornamelijk gewerkt aan rekenentaal en lezen.  

In het tussenlokaal en de extra werkruimte neemt de onderwijsassistent kleine groepjes kinderen apart om preteaching, extra uitdaging of extra oefening te bieden. De computers en laptops worden intensief ingezet in groep 3, terwijl de groepen 4 en 5 veel op Snappet werken, waarbij ze aan eigen leerdoelen oefenen. 

Op maandag- en dinsdagmiddag werken we thematisch. We werken groepsdoorbrekend in de hoeken: onder andere knutselen, schrijven, spelen, constructie, rekenen, taal, zaakvakken komen aan de orde, waarbij 21-eeuwse vaardigheden worden geoefend. Leerlingen werken samen, helpen elkaar, maken eigen keuzes, zijn verantwoordelijk voor hun moet- en magwerkjes en werken met elkaar zelfstandig. Als het mogelijk is, worden passende uitstapjes georganiseerd. Gedurende het schooljaar worden verschillende thema’s aangeboden. Voor het schooljaar 2019-2020 staan o.a. de thema's restaurant en bevrijding op de planning. Het is geweldig om te merken hoeveel (groot)ouders bereid zijn om hieraan een steentje bij te dragen! 

De maangroep gymt op donderdagmiddag. Maangroep A gymt van 13.15 uur tot 14.15 uur en maangroep B van 14.15 uur tot 15.15 uur. De ene week wordt een spel gedaan, de andere week worden oefeningen volgens de leerlijn gedaan. Deze lessen worden gegeven door juf Mirjam. 

Iedere week wordt een psalmversje aangeleerd. We verwachten dat het psalmversje ook thuis geoefend wordt. De groepen 4 en 5 hebben een huiswerkmapje met themawoorden en dicteewoorden. Verder krijgen de kinderen een inlogcode voor Bloon en Languagenut, zodat zij ook thuis kunnen oefenen. 
 
Wij hopen op een gezelligeleerzame tijd met elkaar! 

Groetjes van de Maangroep: juf Mirjam, juf Lia, juf Joanne en juf Ramona.
Schoolstraat 36
4697 CL Sint-Annaland

T 0166-652670
E info@smdbstalland.nl