MENUZOEKEN
Bekijk onze foto's

Zon

De kleuters zijn de Zonnetjes van de school. Bij de Zonnetjes is er een basisgroep A en een basisgroep B en er zijn zes juffen.

Basisgroep A (groep 1i/1)

Maandag en dinsdag geeft juf Peta les. Op woensdag is dat juf Thirsa en donderdag juf Annet. Op vrijdag zijn deze drie juffen er afwisselend.

Basisgroep B (groep 1/2)

Maandag, dinsdag en donderdagochtend staat juf Jacqueline voor deze klas. Op woensdag, donderdagmiddag en vrijdag juf Heleen.

Verder is er elke dag een extra leerkracht of onderwijsassistent aanwezig voor ondersteuning in de groepen en andere taken.

Per schooljaar wordt er naar de groepsgrootte van beide basisgroepen gekeken. Dit schooljaar starten we met een 1i/1 en een 1/2. Mogelijk stromen er nog wat van de jongste kleuters door naar groep 1/2. Dit wordt altijd zorgvuldig bekeken. De kleuters die in de loop van het schooljaar vier jaar worden stromen altijd in bij groep 1i/1.

Samen vormen de groepen de 'unit Zonnetjes' en werken en spelen dus veel samen.

Naast de lokalen met digibord is er de beschikking over een mooi speellokaal. Ook is er op het schoolplein ruimte voor de kinderen om lekker te klimmen, glijden, rijden en rennen!

Door middel van de dagritme-kaarten kunnen de kinderen direct zien wat er die dag allemaal aan de orde komt, wat de kinderen een goed houvast geeft.

Ons eerste doel is, als een kind net op school komt, om zich veilig en vertrouwd te voelen in de klas. De leerkrachten vinden dit heel belangrijk, omdat een kind zich goed kan ontwikkelen als het zich veilig voelt. De ontwikkeling van elk kind wordt bijgehouden door middel van het leerlingvolgsysteem 'Leerlijnen'. Leerlijnen brengt de ontwikkeling in kaart van leerlingen via leerdoelen. Dit maakt het makkelijker om op basis van leerroutes ons onderwijs te plannen.

We beginnen de ochtend en de middag altijd in de kring in de basisgroep. Drie keer in de week wordt er een Bijbelverhaal verteld en ongeveer elke week wordt er een nieuw Bijbels lied aangeleerd. Na de kring gaan de kinderen aan het werk of spelen in de hoeken. Vervolgens ruimen we samen op, eten en drinken we in de kring. Daarna hebben we een leermoment in de kring. Vervolgens kunnen we onze overtollige energie kwijt op het plein of in het speellokaal. De volgorde van werken en buitenspelen/gymmen is afwisselend voor of na het eten en drinken. De ochtend of middag wordt altijd rustig en gezamenlijk afgesloten in de kring.

In onze kleutergroepen werken wij met de methode Kleuterplein. Deze methode bevat o.a. leerlijnen voor rekenen, taal-lezen, sociaal-emotionele ontwikkeling, gym en muziek. In onze klas woont Raai de Kraai die de kinderen meeneemt op avontuur door de

thema’s die horen bij de methode. Elk thema biedt activiteiten voor elke kleuter op zijn/haar niveau.

Naast deze methode maken we ook nog gebruik van verschillende werkmappen en rekenspellenboeken.