MENUZOEKEN
Bekijk onze foto's

Zon

De kleuters zijn de Zonnetjes van de school. Bij de Zonnetjes is er een basisgroep A en een basisgroep B en er zijn zes juffen.

 

Basisgroep A (groep 1i/1)

Maandag en dinsdag geeft juf Peta les. Woensdag staat juf Annet voor de klas. En donderdag en vrijdag heeft juf Lenneke de groep.

 

Basisgroep B (groep 1/2)

Maandag en vrijdag is juf Jacqueline er. Dinsdag, woensdag en donderdag staat juf Heleen voor de klas.

 

Juf Annet is er vrijdagochtend ook. Die dag neemt zij kinderen apart of geeft ondersteuning in de klas.

Juf Thirsa is er drie ochtenden. Zij heeft verschillende taken, neemt kinderen apart en ondersteunt de leerkracht.
Juf Jacqueline is er donderdagochtend ook voor extra ondersteuning. Die ochtend geeft zij ook de gymles aan beide groepen.

 

Omdat basisgroep A gedurende het schooljaar behoorlijk groeit, gaan er na de kerstvakantie enkele kinderen van groep 1 naar basisgroep B. Vanaf dat moment wordt basisgroep B dus groep 1/2.

 

Samen vormen de groepen de unit Zonnetjes en werken en spelen dus veel samen.

 

Naast de lokalen met digibord is er de beschikking over een mooi speellokaal. Ook is er op het schoolplein ruimte voor de kinderen om lekker te klimmen, glijden, rijden en rennen!

Door middel van de dagritme-kaarten kunnen de kinderen direct zien wat er die dag allemaal aan de orde komt, wat de kinderen een goed houvast geeft.

 

Ons eerste doel is, als een kind net op school komt, om zich veilig en vertrouwd te voelen in de klas. De leerkrachten vinden dit heel belangrijk, omdat een kind zich goed kan ontwikkelen als het zich veilig voelt. De ontwikkeling van elk kind wordt bijgehouden door middel van het leerlingvolgsysteem “KIJK!”. Zo komt goed in beeld of de ontwikkeling van het kind bij zijn/ haar leeftijd past en of er extra hulp of juist extra uitdaging nodig is. Ook worden er in beide groepen Cito-toetsen afgenomen op reken- en taalgebied. Zo krijgen de leerkrachten een beeld van het kind op groepsniveau.

 

We beginnen de ochtend en de middag altijd in de kring in de basisgroep. Drie keer in de week wordt er een Bijbelverhaal verteld en ongeveer elke week wordt er een nieuw Bijbels lied aangeleerd. Na de kring gaan de kinderen aan het werk of spelen in de hoeken. Vervolgens ruimen we samen op, eten en drinken we in de kring en kunnen we onze overtollige energie kwijt op het plein of in het speellokaal. De volgorde van werken en buitenspelen/gymmen is afwisselend voor of na het eten en drinken. Na het eten en drinken is er altijd een kringactiviteit. De ochtend of middag wordt altijd rustig en gezamenlijk afgesloten in de kring.

 

In onze kleutergroepen werken wij met de methode Kleuterplein. Deze methode bevat o.a. leerlijnen voor rekenen, taal-lezen, sociaal-emotionele ontwikkeling, gym en muziek. In onze klas woont Raai de Kraai die de kinderen meeneemt op avontuur door de thema’s die horen bij de methode. Elk thema biedt activiteiten voor elke kleuter op zijn/haar niveau.

Naast deze methode maken we ook nog gebruik van verschillende werkmappen en rekenspellenboeken. 

Schoolstraat 36
4697 CL Sint-Annaland

T 0166-652670
E info@smdbstalland.nl