MENUZOEKEN
Bekijk onze foto's

Documenten

Hier vindt u diverse documenten en formulieren met betrekking tot onze school.

Schoolplan

Het schoolplan is een beleidsdocument waarin de strategische visie en de beleidskeuzen op hoofdlijnen zijn vastgelegd. Het schoolplan bevat een beschrijving van het beleid met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs dat binnen de school wordt gevoerd, en omvat in elk geval het onderwijskundige beleid, het personeelsbeleid en het beleid met betrekking tot de bewaking en verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. Klik hier om het schoolplan te downloaden.

Schoolgids

Veel van de informatie die op deze website terug te vinden is, kunt u nog eens rustig nalezen in onze schoolgids. Klik hier om de schoolgids te downloaden.

Zorgprofiel

In het zorgprofiel staat te lezen hoe de zorg aan kinderen georganiseerd is. De zorg wordt in vier ringen ingedeeld en beschreven: standaardzorg, ondersteuning, speciale zorg en (een verwijzing naar) speciaal onderwijs. Klik hier om het plan te downloaden.

Pestprotocol

Wij vinden dat we gezamenlijk, dus ouders, leerkrachten en kinderen, moeten zorg dragen voor een veilige leer - en speelomgeving. Binnen onze school maken we daarom gebruik van het zogenaamde pestprotocol. Er is een stappenplan opgesteld dat in werking treedt als wij merken dat er sprake is van incidenteel of structureel pestgedrag. Klik hier om het pestprotocol te downloaden.
 

Inschrijfformulier

Als u uw kind wilt aanmelden kunt u het inschrijfformulier invullen. Het formulier kunt u op school afgeven of in de brievenbus deponeren (nummer 36). Bij het eerste kind uit een gezin kunt u vooraf een afspraak maken met de directeur. Klik hier om het inschrijfformulier te downloaden.

Schoolstraat 36
4697 CL Sint-Annaland

T 0166-652670
E info@smdbstalland.nl