MENUZOEKEN
Bekijk onze foto's

Sterren

 

Beide basisgroepen bestaan uit de samenstelling groep 6-7-8 met voor allebei de groepen een eigen uitvalbasis; een lokaal. Dit cursusjaar zijn er in totaal 53 leerlingen die verdeeld zijn over deze twee basisgroepen. 

Bij de start van iedere schooldag begint de leerling in zijn eigen basisgroep op een vaste plek met stillezen of humpie dumpie (automatiseren). Dat creëert rust en regelmaat. Aan het einde van de dag komen de leerlingen ook weer terug in de basisgroep om de dag te evalueren en de dag samen te beëindigen. 

Er zijn 4 leerkrachten en een onderwijsassistente in opleiding die professionele zorg dragen voor deze leerlingen en samen verantwoordelijk zijn voor de gehele Sterren Unit. 

Dit cursusjaar hebben we dit als volgt ingedeeld:  

Maandag 

Dinsdag 

Woensdag 

Donderdag 

Vrijdag 

Meester Den Ouden 

Meester Den Ouden 

Meester Den Ouden 

Meester Den Ouden 

Meester Den Ouden (ochtend) 

Juf Marit 

Juf Marit 

Juf Marit 

Juf Marit 

Juf Marit 

Juf Sandra 

Juf Sandra 

Juf Sandra 

 

 

 

Juf Marja 

 

Juf Marja 

Juf Marja 

 

Juf Fransisca 

 

 

Juf Fransisca 


We hebben een prachtige ruimte die we heel divers inzetten en gebruiken. Naast de twee lokalen voor de 2 basisgroepen is er nog een derde lokaal, een ruime aula met tribune en werkplekken en dan nog een ruimte als garderobe met werkplekken. 
In onze Unit vinden we rust, zelfstandig- en groepswerken, persoonlijke groei en individuele aandacht erg belangrijk.

Tijdens de lesdag besteden we ’s ochtends vooral tijd en aandacht aan de kernvakken: rekenen, taal en spelling. Voor rekenen gebruiken we Snappet, een digitale methode die persoonlijke leerdoelen aan de individuele leerling koppelt en registreert welke doelen wel/niet zijn behaald. Na de toets is er het rekencircuit. Dit houdt in dat leerlingen een les lang in rondes van 15 minuten een rekenspel doen en zo al spelend de rekeninhouden opnieuw verwerken. Voor taal (ook begrijpend lezen) gebruiken we de methode Taal Actief en Nieuwsbegrip. Beide methodes gaan uit van een korte instructie van de leerkracht met helder geformuleerde doelen en veel aandacht voor het individueel verwerken van de aangeboden nieuwe stof.
Daarnaast is er ook juist veel aandacht om in groepswerk samen naar antwoorden te zoeken. 

’s Middags werken we aan de zaakvakken. De ene keer is dat een thema/hoofdstuk vanuit het boek en de andere keer werken we thematisch. Meerdere vakken worden dan gecombineerd in een thema.  Engels krijgt veel aandacht en ook hier werken we thematisch. Enerzijds werken de leerlingen aan een gepersonaliseerde leerlijn binnen de digitale methode Holmwoods en anderzijds wordt er op klassenniveau thematisch gewerkt met veel aandacht voor woordenschat, spreekvaardigheid, grammatica en The English Speaking World. 

Voor Techniek en Handvaardigheid hebben we een speciaal OntdekKasteel. Het OntdekKasteel bevat 80 technieklessen, 20 activiteiten voor de onderbouw, 30 voor de middenbouw en 30 voor de bovenbouw. De kinderen leren onder andere: metselen met kleine baksteentjes; lampjes laten branden; metaal en houtbewerken; over energie en energiebesparing; zelf autootjes bouwen; tentjes bouwen; banden plakken; de werking van katrollen, wielen, assen en hefbomen; tandpasta of badzout maken, enz. Ook besteden we tijd aan bakken en koken met behulp van ons nieuwe keukenblok. Kinderen ontdekken dat techniek, koken en handvaardigheid leuk, uitdagend, boeiend en afwisselend zijn.