MENUZOEKEN
Bekijk onze foto's

Sterren

Beide basisgroepen bestaan uit de samenstelling groep 6-7-8 met voor allebei de groepen een eigen uitvalbasis; een lokaal. Dit cursusjaar zijn er in totaal 54 leerlingen die verdeeld zijn over deze twee basisgroepen.

Bij de start van iedere schooldag begint de leerling in zijn eigen basisgroep op een vaste plek met stillezen. Dat creëert rust en de leerling leest een boek wat het zelf heeft uitgekozen. Aan het einde van de dag komen de leerlingen ook weer terug in de basisgroep om de dag te evalueren, de dag samen te beëindigen en eventueel nog voor een stukje voorlezen.

Er zijn 4 leerkrachten die professionele zorg dragen voor deze leerlingen en samen verantwoordelijk zijn voor de gehele Unit Sterren.

Dit cursusjaar hebben we dit als volgt ingedeeld:

Basisgroep A: meester Den Ouden en juf Aline. Zij ontvangen de leerlingen ’s ochtends en evalueren de dag aan het einde van de schooldag.

Basisgroep B: juf Marja en juf Sandra. Zij ontvangen de leerlingen ’s ochtends en evalueren de dag aan het einde van de schooldag.

 

Er is in principe elke dag 1 leerkracht van iedere basisgroep aanwezig.

Maandag: meester Den Ouden en juf Sandra

Dinsdag: meester Den Ouden, juf Aline en juf Sandra

Woensdag: meester Den Ouden en juf Marja

Donderdag: meester Den Ouden en juf Marja

Vrijdag: meester Den Ouden, juf Aline, juf Marja

 

Iedere leerkracht heeft in de eigen basisgroep een leeftijdsgroep waar hij/zij zorg voor draagt. Gezamenlijk zijn ze verantwoordelijk voor de hele Sterren-Unit.

 

Groep 8: Meester Den Ouden

Groep 7: Juf Sandra en juf Aline

Groep 6: juf Marja

 

We hebben een prachtige ruimte die we heel divers inzetten en gebruiken. Naast de twee lokalen voor de 2 basisgroepen is er nog een derde lokaal, een ruime aula met tribune en werkplekken en dan nog een ruimte met werkplekken.

In onze Unit vinden we rust, zelfstandig en groeps-werken, persoonlijke groei en individuele aandacht erg belangrijk.

Tijdens de lesdag besteden we ’s ochtends vooral tijd en aandacht aan de kernvakken: Rekenen, taal en spelling. Voor rekenen gebruiken we Snappet, een digitale methode die persoonlijke leerdoelen aan de individuele leerling koppelt en registreert welke doelen wel/niet zijn behaald. Na de toets is er het rekencircuit. Dit houdt in dat leerlingen een les lang in rondes van 15 minuten een rekenspel doen en zo al spelend de rekeninhouden opnieuw verwerken. Voor taal gebruiken we de methode Taal Actief en Nieuwsbegrip. Beide methodes gaan uit van een korte instructie van de leerkracht met helder geformuleerde doelen en veel aandacht voor het individueel verwerken van de aangeboden nieuwe stof. Daarnaast is er ook juist veel aandacht om in groepswerk samen naar antwoorden te zoeken. Er wordt veel in groepjes gewerkt.

’s Middags werken we meer thematisch. Meerdere vakken worden gecombineerd in een thema.

Engels krijgt veel aandacht en ook hier werken we thematisch. Enerzijds werken de leerlingen aan een gepersonaliseerde leerlijn binnen de digitale methode Holmwood’s en anderzijds wordt er op klassenniveau thematisch gewerkt met veel aandacht voor woordenschat, spreekvaardigheid, grammatica en the English Speaking World.

Voor Techniek en Handvaardigheid hebben we een speciaal OntdekKasteel. Het OntdekKasteel bevat 80 technieklessen, 20 activiteiten voor de onderbouw, 30 voor de middenbouw en 30 voor de bovenbouw. De kinderen leren onder andere: metselen met kleine baksteentjes; lampjes laten branden; metaal en hout bewerken; over energie en energiebesparing; zelf autootjes bouwen; tentjes bouwen; banden plakken; de werking van katrollen, wielen, assen en hefbomen; tandpasta of badzout maken, enz.

Kinderen ontdekken dat techniek leuk, uitdagend, boeiend en afwisselend is. Door de vele mogelijkheden van het Ontdek Kasteel worden kinderen nieuwsgierig gemaakt naar wat techniek allemaal kan/doet.