MENUZOEKEN
Bekijk onze foto's

Plusklas

Voor kinderen die meer uitdaging nodig hebben om zich optimaal te kunnen ontwikkelen, bestaat de mogelijkheid van plusklasaanbod. Deze plusklas is een initiatief van onze school (2007) en inmiddels uitgegroeid tot een bovenschoolse plusklas voor de groepen 5-8.